Język polski

1. Wstęp

1.1. Przy odwiedzaniu lub korzystaniu z każdego rozdziału proektu AZINO888, pod kierownictwem firmy Victorywillbeours N.V. albo przy założeniu konta gry, Użytkownik zgadza się z niniejszymi Zasadami i Warunkami, Polityką Prywatności, z zasadami wszystkich gier, programami specjalnymi i bonusami, warunkami działalności marketingowej, które regularnie ukazują się na stronie internetowej lokalu. Wszystkie punkty i warunki, wymienione niżej, ogólnie nazywają się «Zasady». Prosimy uważnie przeczytać wszystkie warunki, zanim podejmiecie Państwo decyzję o ich przyjęciu. Jeżeli Państwo nie jesteście zgodni z warunkami i nie chcecie je wykonywać, to wtedy prosimy nie zakładać konta i nie kontynuować korzystanie z zasobów serwisu. Warunki wchodzą w życie w dniu 19 grudnia 2014 roku.

WARUNKI OGÓLNE

2. Strony

2.1. Informacje na stronie zostały podane pod licencją in the Commercial Register of the Curacao Chamber of Commerce & industry ( P.O. Box 423, Willemstad, Heelsumstaat 51 E-Commerce Park), założoną na Antylach Holenderskich. Praca strony jest całkowicie licencjonowana i odpowiada normom prawnym tego kraju. Pytania prosimy wysyłać na adres internrtowy support@azino888.win.

3. Warunki do wprowadzenia zmian

3.1. Firma Victorywillbeours N.V. ma prawo do edytowania, zmiany, aktualizacji każdych Zasad z powodów pranych, handlowych oraz innych, a także tych, które wiążą się z ulepszeniem obsługi użytkowników bez uprzedniego zawiadomienia graczy. Wszystkie nowe zasady i terminy ich wejścia w życie zostały opublikowane na stronie internetowej lokalu. Zawiadomienie o wszystkich zmianach realizuje się drogą rozmieszczenia aktualizowanych zasad na stronie. Gracz jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami bieżącymi. Należy wziąć pod uwagę to, że gracz powinien regularnie sprawdzać aktualizację zasad.

3.2. Jeżeli Państwo nie zgadzacie się z wprowadzonymi zmianami, wtedy możecie przestać korzystać z zasobów strony i zamknąć istniejące konto gry. Korzystanie z zasobów strony po wprowadzeniu zmian będzie postrzegane jako zgoda ze wszystkimi zasadami, włącznie ze zmianami w informacjach zidentyfikowanych, niezależnie od tego, czy byliście Państwo zawiadomieni o wszystkich aktualizacjach.

4. Wymagania podstawowe

4.1. Pod żadnym warunkiem jest kategorycznie zabroniona rejestracja osób niepełnoletnich. Dostęp do gier hazardowych mają tylko i wyłącznie osoby, które osiągnnęły wiek 18 lat, zgodnie z normami prawa lokalnego. Wykorzystanie zasobów przez wszystkich użytkowników, które nie osiągnęły wieku 18 lat, jest uważane za naruszenie Zasad. Spółka zastrzega sobie prawo do zarządania kopii dokumentów w celu upewnienia się, że wszystkie gracze są pełnoletnimi osobami. Administrcja lokalu zastrzega sobie prawo do zawieszenia funkcjonowania konta gry i odmowy w korzystaniu z usług, jeżeli dokumenty nie zostały przedstawione i wiek nie został sprawdzony.

4.2. W niektórych krajach gry hazardowe mogą być prawnie zabronione. Państwo przyjmujecie ten fakt, że Administracja strony internrtowej nie będzie mogła udzielić gwarancji lub konsultacji prawnej w zakresie uzasadnienia prawnego korzystania z zasobów strony internetowej. Użytkownicy samodzielnie korzystają z usług, które świadczy strona internrtowa, na własne życzenie, przyjmując na siebie ryzyko podjęcia decyzji o tym, że korzystanie z usług strony w Państwa jurysdykcji może być prawnie zabronione.

4.3. Administracja lokalu nie świadczy usług, które mogą być w sprzeczności z prawem danej jurysdykcji. Potwierdzacie Państwo, że zgadzacie się na korzystanie z usług, które odpowiadają normom prawa lokalnego. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niesankcjonowane i prawnie zabronione wykorzystywanie przez Państwo usług strony internetowej.

4.4. Administracja strony nie pozwala na utworzenie konta lub doładowanie go tym użytkownikom, które mieszkają na terytorium Włoch, Francji, Hiszpanii, USA, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii. Lista jurysdykcji może być zmieniona bez wstępnego zawiadomienia o tym użytkowników. Swoją zgodą potwierdzacie Państwo, że nie będziecie otwierać konta gry ani korzystać z niego, jeżeli znajdujecie się Państwo w jednej z takich jurysdykcji.

4.5. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za opłatę wszystkich poborów i podatków, stosowane w związku ze wszystkimi wygranymi, które były otrzymane w rezultacie korzystania ze wszystkich zasobów strony internrtowej. Jeżeli wygrana podlega opodatkowaniu zgodnie z normami prawa lokalnego, wtedy gracz ponosi odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania o wygranych lub stratach, wysyłane do odpowiednich organów.

5. Warunki do otwarcia konta gry

5.1. Aby otworzyć konto gry, należy podać tylko adres e-mail (numer telefonu) i wysłać hasło, które dalej będzie wykorzystywane przy wejściu do serwisu. Poza tym, na stronie należy podać numer telefonu, imię oraz datę urodzenia. Ewentualnie istnieje możliwość rejestracji za pomocą sieci społecznościowych (Facebook, ВКонтакте, Mail.ru, Одноклассники). W takim przypadku konto podane w sieciach społecznościowych jest wykorzystywane do identyfikacji użytkownika przy wejściu na stronę klubu gier hazardowych. Autoryzacja jest realizowana za pomocą aplikacji specjalnej «Lucky Club».

5.2. Imię Pana/Pani w procesie rejestracji powinno zgadzać się z imieniem realnym, ponieważ Firma ma prawo do poprosszenia o udokumentowane potwierdzenie w celu identyfikacji tożsamości. Jeżeli użytkownik odmawia w przedstawieniu kopii dokumentu, to wtedy administracja lokalu ma prawo do zawieszenia pracy konta gry do momentu, dopóki niezbędne dokumenty nie będą wysłane.

5.3. Rejestracja za pomocą sieci społecznościowych oraz poczty elektronicznej jest uważana za uproszczoną. Gracz ma dostęp do następnych opcji na stronie: możliwość grać w przedstawione gry, wnosić depozyt, brać udział w akcjach na stronie.

5.4. Po rejestracji na stronie użytkownik potwierdza prawdziwość i dokładność nadanych przez niego informacji osobistych i w razie wystąpienia w nich zmian obowiązuje się wnosić odpowiednie zmiany do swojej ankiety. Odmowa od wykonania tego punktu może doprowadzić do niewykonania wniosków, zastosowania ograniczeń oraz zamrożenia konta gry.

5.5. Jeśli u Państwa wynikną ewentualne pytania, prosimy o napisanie ich na czacie online albo wysłanie bezpośrednio na adres elektroniczny: support@azino888.win.

5.6. Będziecie Państwo mogli zarejestrować tylko jedno konto na stronie, dla jednego komputera, IP-adresu, telefonu. Reszta kont otwartych przez jednego użytkownika będzie uważana za “Konta dublujące”. One mogą zostać zamknięte w każdej chwili, konto gry zostanie zamrożone w związku z ciężkim naruszeniem zasad lokalu.

6. Warunki potwierdzenia tożsamości

6.1. Korzystając ze wszystkich zasobów strony, gracze potwierdzają następujące zasady i warunki:

6.1.1. Wiek użytkownika w momencie rejestracji w lokalu powinien wynosić skończone 18 lat, zgodnie z prawem jurysdykcji Twojego kraju.

6.1.2. Użytkownik jest jedynym właścicielem środków pieniężnych na koncie gry. Wszystkie informacje osobowe, podane w ankiecie, powinne całkowicie zgadzać się z imieniem na karcie płatniczej lub kredytowej oraz z innymi rachunkami, które będą wykorzystywane do wniesienia depozytów albo wycofania wygranych.

6.1.3. Użytkownik w pełnej miarze zdaje sobie sprawę z istnienia możliwości ryzyka stracenia środków wniesionych na konto w procesie korzystania z zasobów gry. Wszystcy użytkownicy zgadzają się z tym, że gry odbywają się na własne ryzyko i z własnego wyboru. Użytkownicy nie mają uprawnień do skarg do administracji w związku z przegranymi, stratami lub szkodami.

6.1.4. Użytkownicy akceptują wszystkie zasady ogólne korzystania z zasobów strony i prowadzenia gier online. Gracze ponoszą odpowiedzialność za zabezpieczenie prawidłowego wyboru stawek oraz gier. Użytkownicy zobowiązują się do niepodejmowania czynności niezgodnych z prawem, które mogą zaszkodzić reputacji witryny.

6.2. Przyjmując zgodę z zasadami, Firma ma prawo do dokonania okresowej kontroli, która będzie wymagana przy pracy ze stronami trzecimi w celu potwierdzenia informacji kontaktowych oraz tożsamości gracza.

6.3. W terminie wykonania kontroli konto gry będzie zamrożone i możliwość wycofania wygranych ograniczona.

6.4. Jeżeli podane przez użytkownika informacje są niedokładne albo niepełne, wtedy gracz automatycznie narusza warunki gry i administracja lokalu ma prawo do odmówy w korzystaniu z zasobów strony oraz w prowadzeniu innych czynności według swojego uznania.

7. Dane dla wejścia

7.1. Po otwarciu konta gry użutkownicy nie powinni ujawniać swoje imię i hasło. Jeżeli zapomniałeś dane dla wejścia do konta gry, będziesz mógł je przywrucić, klikając na przycisk “Zapomniałem hasła”.

7.2. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszystkie czynności prowadzone na koncie gry i za zachowanie hasła oraz za wszystkie ewentualne straty, poniesione z winy osób trzecich.

7.3. Gracze zgadzają się z zasadą, że oni są zobowiązani do poinformowania administracji o niesankcjonowanym dostępie do Twojego konta osobistego i o naruszeniu bezpieczeństwa. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niezgone z prawem skody, zadane przez inne osoby, które otrzymały dostęp do Twojego konta osobistego.

8. Polityka anulowania

8.1. Jeżeli chcesz grać na stronie lokalu, to obowiązkowo musisz mieć na swoim koncie pewną kwotę.

8.2. Zobowiązujesz się wykonywać oraz potwierdzasz następujące punkty:

8.2.1. Wszystkie środki pieniężne przekazywane na Twoje konto nie powinne mieć pochodzenia niezgodnego z prawem;

8.2.2. Użytkownik jest zobowiązany do nieodmawiania się od wcześniej przeprowadzonych tranzakcji i nieodwoływania już dokonanych opłat.

8.3. Firma nie przyjmuje żadnych środków pieniężnych od osób trzecich, na listę których wchodzą członkiwie rodziny, przyjaciele, małżonkowie lub partnerzy użytkowników. Doładowanie konta gry jest dozwolone nylko za pomocą tych kart lub systemów płatniczych, wymagających idetyfikacji, które sa zarejestrowane na imię użytkownika. Еżeli pod czas kontroli bezpieczeństwa będą ujawnione naruszenia takich warunków, wtedy firma ma prawo do zwrotu wszystkich wygranych, otrzymanych za pomocą tych środków.

8.4. Jeżeli przychodzi wniosek bankowy o zwrot środków pieniężnych zarejestrowanemu graczowi, wtedy wszystkie prowizje bankowe lub wydatki pokrywa odbiorca.

8.5. W celu doładowania konta gry może być wykorzystywany tylko jeden wybrany numer abonenta. Ten numer należy wnieśc do danych profilu. Należy wziąć pod uwagę, że na konto gry wpłynie połowa kwoty dodanej. Firma nie pozwala korzystaczom pobierać kredyty od wybranych operatorów telefonii komórkowej. SMS-depozyty nie mogą być wniesione przy ujemnym bilansie na koncie. Jeżeli użytkownik narusza te zasady, to Firma zastrzega sobie prawo do dodawania gracza do czarnej listy i zamrożenia konta gry.

8.6. Lokal nie przyjmuje środki pieniężne wysłane w gotówce. Do przetwarzania płatności elektronicznych (i wypłat) Firma angażuje inne organizacje oraz instytucje finansowe. Potwierdzasz swoją zgodę na współpracę z nami, jeżeli warunki i postanowienia takich organizacji nie są w przeciwieństwie z niniejszymi Zasadami Firmy.

8.7. Użytkownik zobowiązuje się do nieodmawiania się od przeprowadzonych tranzakcji, nieodwoływania operacji związanych z płatnościami i w każdym z takich przypadków jest zobowiązany do rekompensacji Firmie nie rozmieszczone środki pieniężne, a także każde inne wydatki związane z procesem zbierania Twoich wkładów.

8.8. Jeżeli na strone zostały ujawnione oszukańcze lub podejrzane wkłady pieniężne, a także wykorzystywanie skradzionych kart kredytowych (w tym anulowanie oraz wszelkiego rodzaju zwroty płatności), wtedy firma ma prawo do blokowania konta gry i odzyskania środków wygranych, otrzymanych w nieuczciwy sposób. Firma zobowiązuje się do poinformowania odpowiednich organizacji i organów o czynnościach przeciwprawnych, a także zostawia za sobą prawo do współpracy z agencjami windykacyjnymi w celu odzyskania płatności. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieupoważnione wykorzystywanie kart kredytowych niezależnie od tego, przyszło zgłoszenie o kradzieży kart kredytowych czy nie.

8.9. Korzystacze zgadzają się z tym, że konto gry nie jest kontem bankowym i dlatego w stosunku do niego nie działają żadne instrumenty ubezpieczenia bankowego albo ubezpieczenia wkładów, a także każdych innych systemów ubezpieczenia. Na środki znajdujące się na Twoin koncie odsetki nie są narachowywane.

8.10. Praca z systemem 1-Click. Użytkownik automatycznie zgadza się na opłatę dowolnych towarów lub usług, które były zamówione przez niego na stronie lokalu, a także na dodatkowe wydatki: cło, podatki i n.p. Odpowiedzialność za opłatę takich płatności ciąży na użytkowniku. Prowajder usług płatniczych może tylko zapewnić dokonanie płatności i nie ponosi odpowiedzialności za opłatę jakichkolwiek innych usług. Po naciśnięciu przycisku “Opłata”, użytkownik przyjmuje ten fakt, że odwołanie płatności nie jest możliwe. Rozmieszczając zamówienie na stronie lokalu, potwierdzasz prawomocność swoich działań i zobowiązujesz się nie naruszać prawa obowiązującego w każdym kraju. Jako właściciel karty płatniczej, przyjmując wszystkie warunki danych zasad, potwierdzasz swoje prawo do wykorzystywania dowolnych usług lub towarów na danej stronie. Swoją zgodą użytkownik również potwierdza to, że jest osobą pełnoletnią i prawomocność jurysdykcji kraju w stosunku do biznesu hazardowego na terytorium kraju zamieszkania gracza. Odpowiedzialność za wykonanie przepisów prawa lokalnego leży na graczu, prowajder usług płatniczych nie odpowiada za niezgodne z prawem naruszenie tych warunków. Jeżeli użytkownik chce zryzygnować z usług przy następnym zakupie towarów lub usług, wtedy w celu anulowania należy wykorzystać konto osobiste na stronie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwośc lub odmowę przetwarzania danych karty płatniczej lub odmowę od banku-emitenta wydającego pozwolenie na dokonanie płatności za pomocą wskazanej karty płatniczej. Firma nie odpowiada za rozmiar, jakość albo cenę dowolnej usługi lub towaru, które były nabyte za pomocą Twojej karty płatniczej. Kiedy opłacasz towary lub usługi strony, jesteś zobowiązany do przestrzegania zasad lokalu. Tylko użytkownik, jako właściciel karty płatniczej, ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie terminów wszystkich opłat i dodatkowych prowizji lub wydatków. Jeżeli wynikają sytuacje związane z Twoją niezgodnością z dowolnym z wyżej wymienionych punktów, wtedy należy natychmiast zrezygnować z dokonania płatności oraz w razie potrzeby zgłosić się do służby wsparcia serwisu lub do administratora.

8.11. Potwierdzając swoją zgodę na dokonanie płatności recarryngowych, użytkownik lokalu pozwala administrcji strony na prowadzenie tranzakcji z wybranej karty płatniczej gracza w ciągu pewnych terminów, wskazanej wysokości i w ramkach istniejących opcji. Także on zgadza się z tym, że karta płatnicza będzie przywiązana do konta użytkownika w przypadku, kiedy jest ona wykorzystywana w celu dokonania płatności recarryngowych. Użytkownik zobowiązuje się do samodzielnego nadzorowania bilansu pieniędzy oraz do zapewnienia ostatku, niezbędnego dla dokonania płatności. W dowolnym momencie można zamówić anulowanie danej opcji. W tym celu należy skontaktować się ze służbą wsparcia support@azino888.win w terminie 5 dni roboczych przed dokonaniem następnej płatności recarryngowej. W przypadku wykonania tych warunków, anulacja danej usługi będzie do zastosowania tylko wobec kolejnych płatności, a nie wobec najbliższej.

9. Warunki oferta

9.1. Rejestrując konto gry, gracz zgadza się z zasadami lokalu, które stosują się formy opłaty.

9.2. Użytkownik może w dowolnym momencie złożyć wniosek o wycofanie środków z konta gry, przestrzegając następujących warunków:

9.3.1. wszystkie płatności, które były przekazane na konto gry, zostały sprawdzone i żaden z nich nie został odwołany lub anulowany;

9.3.2. zostały wykonane wszystkie czynności kontrolujące, które potwierdzają prawomocność i uczciwość wykonania danej operacji.

9.4. podczas sporządzenia wniosku o wycofaniu środków pieniężnych należy zwrócic uwagę na następujące punkty:

9.4.1. w Twoim profilu muszą byc podane pełne informacje;

9.4.2. środki muszą być wycofane za pomocą tej samej metody, która była wykorzystywana do wniesienia depozytu;

9.4.3. Tylko środki pieniężne, które były wniesione za pomocą karty MasterCard, będą powrócone za pomocą alternatywnych metod opłaty zgodnie z zasadami firmy MasterCard.

9.4.4. Jeżeli kwota przekazu przewyższa 1000 USD lub więcej, wtedy wykonuje się procedura identyfikacji. W tym celu użytkownik powinien wysłać kopię lub zdjęcie cyfrowe swojego dokumentu potwierdzającego tożsamość (ID karta, paszport, rachunek opłaty za usługi komunalne w celu potwierdzenia adresu). Jeżeli użytkownik doładowywał konto gry za pomocą karty, również należy wysłać kopie przedniej oraz tylnej strony karty. Na nich powinno być czytelnie widać pierwsze sześć i ostatnie cztery numery karty, CVV2 może być zamalowany.

9.4.5. Jeżeli suma stawek jest trzy razy mniejsza niż suma wszystkich depozytów użytkownika, wtedy Firma może zatrzymać 10% (nie mniej niż 0,5 dolarów USA) od kwoty wycofywanej. Jeżeli depozyt był wniesiony za pomocą karty plastikowej, wtedy odejmuje się 20% od kwoty wycofywanej.

9.4.6. Użytkownikom zabrania się wycofywać kwotę więcej niż 5000 USD dziennie, więcej niż 10 000 USD na tydzień i więcej niż 20 000 USD na miesiąc bieżący.

9.4.7. Jeżeli gracz otrzymał wygraną na kwotę więcej niż 20 000 USD, wtedy Firma ma prawo do rozdzielenia wygranej w celu wypłaty miesięcznie. Firma nie wypłaca odsetek od długu. Wygranych, które były związane z progresywnymi jack-potami, te zasady nie obejmują.

9.4.8. Użytkownicy zgadzają się z istniejącym regulaminem wycofania środków gry. Wnioski o wycofanie środków są rozpatrywane tylko trzy razy w tygodniu: w poniedziałek, środę i piątek od 10.00 do 18.00 według czasu moskiewskiego. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zatrzymania, wynikające po przetworzeniu wniosku przez managerów lokalu.

9.4.9. Jeżeli na konto gry depozyt został wniesiony za pomocą usług operatora telefonii komórkowej, wtedy wypłata będzie wykonywana nie wcześniej niż za 2 tygodnie po otrzymaniu ostatniego depozytu. Takie zatrzymanie jest związane z kontrolą w zakresie ewentualnych czynności niezgodnych z prawem.

9.5. Firma zastrzega sobie prawo do pobrania z użytkowników prowizji w wysokości tych wydatków na wycofanie środków pieniężnych, które nie były zadziałane w grach hazardowych.

9.6. Gracz potwierdza, że zapoznał się z warunkami serwicu “Yandex Money” (link do warunków serwisu "Szybka płatność": https://money.yandex.ru/pay/doc.xml?offerid=default) i zgadza się z tym, że zobowiązanie pieniężne kontrahenta wobec gracza jest wykonywane w sposób zarachowania odpowiedniej kwoty na elektroniczny środek płatniczy klienta w serwisie płatniczym «Yandex Money».

9.7. Dokonując płatności na stronie, użytkownik płaci za usługę doładowania konta gry.

9.8. W przypadku, jeżeli usługa (doładowanie bilansu) dotycząca dokonanej płatności nie została wyświadczona, to lokal zobowiązuje się do zwrotu płatnikowi środków pieniężnych. W tym celu użytkownik powinien zgłosić się do służby wsparcia i sporządzić wniosek o zwrot środków pieniężnych. We wniosku trzeba wskazać przyczynę, kwotę oraz cposób doładowania bilansu. Twój wniosek będzie przetworzony w ciągu 72 godzin. W razie potwierdzenia informacji, z Tobą będzie uzgodniony zwrot środków pieniężnych w ten sam sposób, jaki wykorzystałeś w celu doładowania bilansu (za wyjątkiem doładowania za pomocą sieci terminalowej, w tym przypadku do zwrotu będzie zaproponowany wybór sposobu płatności). Po zakończeniu procedury uzgodnienia środki trafią na twoje konto za pomocą wskazanego sposobu płatności w ciągu 14 dni roboczych.

10. Vip-użytkownicy

10.1. Vip-gracz – to użytkownik serwisu, który wpłacił depozyt jedną wpłatą w wysokości od 100 000 rubli. Taka osoba odwiedzająca klub gier hazardowych otrzymuje pewne przewagi nad resztą graczy.

10.2. Vip-klienci otrzymują dodatkowe możliwości oraz dostęp do ukrytych serwisów klubu gier hazardowych. Wśród tych możliwości znajdują się: wsparcie priorytetowe użytkowników za pomocą messengerów (viber i t.p.), możliwość grania w nowe gry przed ich releasem na stronie.

11. Czynności oszukańcze

11.1. Wymienione niżej rodzaje działalności naruszają Zasady i są niedopuszczalne:

11.1.1. przekazywanie informacji osobowych osobom trzecim;

11.1.2. wykorzystywanie czynności oszukańczych, a mianowicie błędy oprogramowania, wukorzystywanie złośliwych programów, automatycznych graczy (botów);

11.1.3. wykonanie czynności niezgodnych z prawem w interesach osobistych, w tym wykorzystanie klonowanych, skradzionych lub otrzymanych w sposób niezgodny z prawem danych karty debetowej lub kredytowej w trakcie doładowania konta gry;

11.1.4. wzięcie udziału w działalności przestępczej, obejmującej pranie środków pieniężnych oraz innej działalności, która pociąga za sobą konsekwencje karne;

11.1.5. próba wstąpienia w zmowę lub zamiar wziąć bezpośredni lub pośredni udział w schematach zmowy z innymi graczami w trakcie gry na stronie internetowej.

11.2. Administracja zostawia za sobą prawo do anulowania, odwołania lub zawieszenia wszystkich wygranych, bonusów, które były otrzymane na stronie internetowej, gdy istnieje podejrzeie, że próbujesz ich nadużywać.

11.3. Administracja lokalu ma prawo do podejmowania działań mającyh na celu wykrywanie i zapobieganie zmowy uczestników oraz podejmowania przeciwko tym wykrytym osobom odpowiednich środków prawnych. Administracja lokalu nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty poniesione przez graczy wskutek czynności oszukańczych oraz nieuczciwości.

11.4. Jeżeli podejrzewasz gracza w tym, że jest w zmowie lub wykonuje czynności oszukańcze, wtedy powinieneś w najkrótszym terminie poinformować o tym administrcję.

11.5. Administracja zostawia za sobą prawo do zamrożenia o każdej porze i bez uprzedniego zawiadomienia konta gry w tym przypadku, jeżeli gracz jest podejrzewany w działalności oszukańczej. W takim przypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za zwrot albo kompensację środków, które były na koncie gry. Pracownicy lokalu również mają prawo do poinformowania odpowiednich organów i są zobowiązane do współpracy z nimi w zakresie dochodzenia w sprawie.

11.6. Gracze nie mogą używać oprogamowania do czynności oszukańczych lub niezgodnych z prawem albo każdych zabronionych tranzakcji zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Twojego kraju. Administracja strony może w dowolnym momencie zablokować albo zawiesić inne rachunki w systemie, a także wstrzymać środki pieniężne. W każdym przypadku użytkownik rezygnuje ze wszystkich roszczeń do strony internetowej.

12. Czynności zabronione na stronie

12.1. Zabrania się używanie agresywnego i obrażliwego stylu komunikacji oraz zdjęć, używać groźb, wyrazów nienormatywnych, przemocy wobec graczy albo pracowników serwisu.

12.2. Użytkownicy nie mogą ładować informacje w takiej ilości, która może spowodować usterki w pracy serwisu, a także wykonywać każde inne działanie, wpływające na pracę serwisu. Zabrania się używanie złośliwych programów i wirusów. Komunikaty “spam” lub “mass mailing” są surowo zabronione. Zniekształcenie oraz kasowanie każdych informacji znajdujących się na stronie jest zabronione.

12.3. Korzystacze zobowiązują sie do korzystania z zasobów serwisu tylko w celach rozrywkowych: gracze nie mają prawa do kopiowania strony lub jej części bez otrzymania na to zgody na piśmie.

12.4. Gracze zobowiązują się nie próbować otrzymać dostęp do systemu bezpieczeństwa albo ominąć jego zasady. Jeżeli u administracji lokalu wynikną podejrzenia w tym, że gracze starają się złamać działanie oprogramowania albo systemu bezpieczeństwa, to dostęp do usług będzie zabroniony, a konto gry będzie tymczasowo zablokowane. Administracja lokalu zastrzega sobie prawo do poinformowania odpowiednich organów o wykrytej działalności oszukańczej.

12.5. Administracja lokalu nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie straty, które były związane z pracą stron trzecich albo w związku z usterkami technologicznymi, spowodowanymi przez atak wirusów albo działanie złośliwych programów.

12.6. Zabrania się przekazywać konta gry, sprzedawać je albo umyślnie gubić żetony w celu ich przekazywania innemu graczowi. Takie zagubienie żetonów może odbywać się w tym przypadku, kiedy użytkownik umyślnie przegrywa grę, żeby pieniądze przeszły do innego użytkownika.

13. Zasady pracy z umową.

13.1. Administracja ma prawo do pobierania prowizji albo kwoty zadłużenia przed zamknięciem konta gry. Jeżeli konto gry już było zablokowane lub usunięte, wtedy zwrot środków albo dodatkowych środków w postaci bonusów nie będzie podlegać wycofaniu.

13.2. W przypadku usunięcia (zamrożenia) konta gry żadna ze stron zgodnie z umową nie ma żadnych obowiązków przed sobą.

13.3. Firma zastrzega sobie prawo do anulowania konta gry bez zawiadomienia gracza w następujących przypadkach:

13.4.1. jeżeli z przyczyn wynikających praca konkretnie Twojego konta została przerwana;

13.4.2. jeżeli został ujawniony twój związek c kontem gry, które wcześniej zostało usunięte;

13.4.3. jeżeli konto gry jest związane z już zamrożonymi kontami, to administracja zastrzega sobie prawo do zablokowania konta gry.

13.4.4.jeżeli została zafiksowana próba złamania systemu albo gracz został przyłapany na wykonaniu czynności oszukańczych;

13.4.5.jeżeli gracz wykorzystuje różne systemy w celu manipulowania oprogramowaniem;

13.4.6. jeżeli gracz wykorzystuje zasoby gry do celów niezgodnych z prawem, naprzykład dostęp do gier hazardowych w granicach tego kraju, gdzie one są zabronione;

13.4.7. jeżeli gracz zostawia na stronie informacje dotyczące witryny o charakterze uwłaczającym albo upokarzającym.

13.5. Jeżeli konto gry nie było aktywne w ciągu 6 miesięcy, wtedy konto gry może być tymczasowo zamrożone albo zamknięte bez zawiadomienia.

13.6. Lokal zastrzega sobie prawo do usunięcia konta gry i wysłania zawiadomienia na wskazany przez Ciebie adres (numer telefonu). Jeżeli to zamknięcie nie odbywa się z powodu oszukańczych naruszeń albo przy naruszeniu zasad, wtedy administrcja rozmraża kwotę bilansu konta gry. W innych przypadkach, jeśli gracz nie wychodzi na kontakt, środki gry zostaną przekazane do organu nadzoru lub do zasobu internetowego.

14. Zmiana zasad

14.1. W celu ustalenia korektnej pracy strony i aktualizacji usług, administracja w dowolnym momencie może wnosić dowolne zmiany lub dopełnienia według swojego uznania i bez uprzedniego zawiadomienia graczy.

15. Błędy w systemie

15.1. W przypadku wystąpienia błędów w grze lub awarii systemu pracy strony, administracja lokalu postara się naprawić powstałą sytuację w najbliższym czasie. Lokal nie ponosi odpowiedzialności za usterki w pracy technologii informacyjnych tych urządzeń, które są wykorzystywane przez graczy w celu otrzymania distępu do strony, a także za usterki w pracy prowajdera internetowego gracza.

16. Wady pracy

16.1. W procesie korzystania z zasobów strony mogą wyniknąć problemy z opłatami albo z błędami ze strony serwisu. Do takich niedociągnięć można zaliczyć następujące przykłady: nieprawidłowe obliczenie wygranych gracza, nieprawidłowe obliczenie zwrotów, nieprawidłowe ustalenie wartości stawek w grze wskutek błędnego wprowadzenia informacji.

16.2. Firma ma prawo do anulowania albo ograniczenia każdej stawki.

16.3. Jeżeli gracz już wykorzystał te środki, które zostały narachowane przez pomyłkę, to wtedy Firma ma prawo do anulowania każdej wygranej i stawki, które gracz otrzymał lub mógł otrzymać za pomocą takich środków pieniężnych. Jtżeli środki według takich stawek albo gier już zostały wypłacone, to wtedy te kwoty będą miały status “Przekazane” i dlatego gracz jest zobowiązany do ich zwrotu na pierwsze żądanie administracji lokalu.

16.4. Ani lokal, ani jego współpracownicy lub partnerzy, ani dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzone szkody (w tym stracona wygrana), które powstały w rezultacie błędu ze strony lokalu lub ze strony gracza.

16.5. Lokal oraz jego licencjaci, firmy córeczne, dystrybytorzy, filie, ich kierownictwo i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za straty, które mogą powstać na skutek nieprawidłowego wykorzystania informacji, przekazywanej przez internet.

17. Ograniczenie odpowiedzialności lokalu

17.1. Gracz zgadza się z tym, że wybór korzystać z zasobów serwisu, czy nie, całkowicie zależy od niego i tylko on zarządza środkami pieniężnymi według swojego uznania i na swoje własne ryzyko.

17.2. Praca strony internetowej do gier jest zgodna z zasadami, które zostały opisane na stronie. Firma nie udziela dodatkowych gwarancji w stosunku do usług zakładu i wyklucza swoją odpowiedzialność (zgodnie z prawem) o części wszystkich gwarancji dodatkowych.

17.3. Lokal nie ponosi odpowiedzialności za wykroczenia prawne, rozwiązane kontrakty, straty i szkody, włącznie z utratą prestiżu, dochodu, danych oraz innych rodzajów strat, których nie można przewidzieć. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treśći serwisów, które można wyszukać za pomocą strony internetowej lokalu.

18. Naruszenie zasad

18.1. Gracz jest zobowiązany do wyrównania wszystkich kosztów, roszczeń, wydatków, opłat sądowych oraz wszystkich podobnych wydatków, które mogą powstać w wyniku naruszenia przez gracza zasad.

18.2. Gracz zgadza się bronić interesów Firmy, rekompensować straty, a także bronić interesów odpowiednich urzędników, współpracowników oraz dyrektorów z wszelkich roszczeń, szkód, kosztów, wydatków, strat, które powstały z następujących powodów:

18.2.1. łamania zasad korzystania z zasobów;

18.2.2. naruszenia przez gracza praw osób trzecich lub przepisów prawa;

18.2.3. przekazywania osobistego dostępu do zasobów strony innym osobom z Twojego pozwolenia lub bez Twojego pozwolenia;

18.2.4. otrzymanie wygranych z obcego konta gry.

18.3. Jeżeli gracz naruszy takie zasady, firma zastrzega sobie prawo (ale nie jest zobowiązana tego wykonywać) do:

18.3.1. zawiadomienia gracza o istniejących naruszeniach i wymagania ich zaprzestania;

18.3.2. tymczasowego zamrożenia konta gry, żeby ograniczyć dostęp do gier na stronie;

18.3.3. zablokowania konta gry bez uprzedniego zawiadomienia;

18.3.4. pobierania z konta gry kwoty wygranej, bonusów albo wypłat, które gracz otrzymał w rezultacie czynności oszukańczych albo poważnych wykroczeń prawnych.

18.4. Administracja lokalu ma prawo do usunięcia konta gry w przypadku, jeżeli gracz nie przestrzega zasad.

19. Prawa autorskie

19.1. Wszystkie zasoby na stronie są przedmiotem prawa własności i praw autorskich, które należą do strony gier hazardowych lub do strony trzeciej, posiadającej licencję. Wszystkie materiały drukowane lub przeznaczone do pobrania mogą być załadowane tylko na jedno urządzenie i mogą być wydrukowane w celu niekomercyjnego użytku osobistego.

19.2. Administracja portalu nie przyznaje żadnych praw do korzystania z własności intelektualnej Firmy lub osód trzecich.

19.3. Odtwarzanie lub wykorzystywanie znaków towarowych, nazw handlowych, materiałów twórczych oraz innych logo, rozmieszczonych na portalu, jest zabronione.

19.4. Gracze są odpowiedzialni za wselkie koszty, wydatki lub szkody, które powstały w związku z popełnieniem czynności zabronionych. Gracze są zobowiązani do zgłaszania do administracji informacji o czynnościach zabronionych innych graczy, a także do udzielenia pomocy w zbadaniu danej sprawy.

19.5. Informacje dotyczące płatności, w tym imię, adres, informacje o rachunku rozliczeniowym, są wymagane w celu zapewnienia pewnych usług Serwisu. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do fakturowania, otrzymania i kontroli opłaty. Nie przechowujemy informacji o Twojej karcie kredytowej.

20. Polityka prywatności

20.1. Lokal zobowiązuje się do pełnego przestrzegania zasad, które określają sposoby ochrony danych osobowych graczy. Informacja ta zawiera wszystkie dane, które zostały zebrane podczas odwiedzania przez Ciebie strony internetowej lokalu. Kasyno dba o danych osobowych każdego gracza, więc korzystanie z tych informacji leży w regulaminie naszej Firmy. Kasyno przetwarza wszelkie dane osobowe dostarczone przez samego gracza zgodnie z punktami polityki prywatności.

20.2. Dostarczając informacji osobistych do serwisu, automatycznie wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celu opisanym przez administrację lokalu na rzecz przestrzegania obowiązków regulujących oraz prawnych w ramkach umowy.

20.3. Głównym celem Firmy jest bezpieczne przechowywanie danych osobowych użytkowników i ujawnienie ich jedynie dla tych przcowników Firmy, którzy operują nimi w celu zapewnienia pełnego pakietu usług.

20.4. Na stronie przechowywują się wszystkie kopie listów otrzymanych od użytkowników (w tym w postaci wiadomości e-mail), aby dokładnie zachować wszystkie informacje otrzymane od Ciebie.

21. Praca z plikami "COOKIE"

21.1. W celu zapewnienia wysokiej funkcjonalności strony, Firma korzysta z plików «cookie». Jest to niewielki plik tekstowy, który zostaje automatycznie zapisywany na Twoim urządzeniu w momencie odwiedzania strony lokalu. Pozwala to szybciej obrabiać dane niezbędne do Twojego następnego wejścia na stronę. Pliki te podlegają usunięcu, ale należy wziąć pod uwagę to, że usunięcie lub zabrona plików «cookie» może doprowadzić do ograniczenia dostępu do niektórych funkcji i rozdziałów na stronie internetowej lokalu.

22. Propozycje i skargi

22.1 Jeżeli masz pretensje do pracy serwisu, to w najkrótszym terminie należy skontaktować się z administracją strony lub z służbą wsparcia.

22.2. W prrzypadku niezgodności, notatki na serwerze oraz cała korespondencja zostaną prrzedstawione jako dowód przy ostatecznym podjęciu decyzji.

22.3. Gracze zgadzają się z tym, że wynik każdej gry jest określany przez generator liczb losowych. Jeśli istnieje rozbieżność między wynikami gry na serwerze gier i na ekranie Twojego komputera, wtedy za prawidłowy wskaźnik jest uważany bilans konta gry na serwerze lokalu. Kwota z konta gry może być zgubiona z powodu usterek technicznych lub błędu ludzkiego.

23. Przekazywanie praw lokalu

23.1. Lokal zastrzega sobie prawo do udzielania sublicencji, dokonywania cesji, przeniesienia lub zastawinia zasad, całości lub w części bez zgody graczy, w przypadku gdy taka zmiana nie wpłynie na warunki użytkowników gry.

24. Okoliczności nie do pokonania

24.1. Administracja lokalu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie usług, jeżeli zostały one spowodowane wpływem działania siły wyższej, w tym wojny, klęski żywiołowej, ataku internetowego, sporów pracowniczych, przerw w sieciach komunikacyjnych, niepokojów społecznych, które mogą mieć negatywne skutki.

24.2. W czasie trwania tych okoliczności dostęp do serwisu może być ograniczony i działa opóźnienie w wykonaniu zobowiązań. Administracja lokalu postara się wykorzystać wszystkie dostępne środki w celu rozwiązania problemów wynikających pomimo okoliczności.

25. Odmowa wykonania zobowiązań

25.1. Jeżeli administracja nie jest w stanie wyegzekwować wykonanie przez Ciebie któregokolwiek ze zobowiązań, wówczas lokal nie będzie miał możliwości skorzystać z żadnego środka ochrony prawnej, do których jest uprawniony. Fakt ten nie zwalnia gracza z praw lub zobowiązań.

25.2. Żadne zrzeczenie przez serwis wykonania reguł nie niesie mocy prawnej, jeśli nie zostało sporządzone i złożone w formie pisemnej, zgodnie z powyższymi normami.

26. Warunki prawne

26.1. Wszystkie zasady serwisu są zgodne z ustawodawstwem Antyli Holenderskich i wszystkie gracze, którzy korzystają z zasobów serwisu, z zastrzeżeniem praw jurysdykcji Antyli Holenderskich w rozstrzyganiu wszelkich sporów, które powstają w związku z działaniem, legalnością lub stosunkami prawnymi wynikającymi z ustalonych zasad.

27. Praca z linkami

27.1. Serwis może zawierać linki do stron zewnętrznych, które są poza kontrolą lokalu i nie są wymienione w zasadach. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treśći tych stron lub za sponsoring i treści reklamowe osób trzecich. Wszystkie hiperlinki do zasobów zewnętrznych są podawane tylko w celach edukacyjnych i informacyjnych. Przejście na nich i korzystanie z tych środków spoczywa na graczu, na jego własne ryzyko.

28. Zasady pracy ze środkami bonusowymi

28.1. Gracz może otrzymać środki bonusoew w momencie rejestracji lub przebywania w statusie gracza naszego lokalu. W dowolnym momencie można wystąpić o uchylenie uzyskania danego bonusa lub wszystkich razem, zgłaszając się do służby wsparcia lokalu na adres support@azino888.win. Należy zwrócić uwagę na warunki dla każdgo bonusa, w którym uczestniczysz. Ten rozdział opisuje podstawowe zasady pracy z bonusami na tym serwisie. Niektóre bonusy mogą mieć dodatkowe warunki przedstawione w odpowiednim opisie wybranego bonusa.

28.2. Bonus bezdepozytowy, który gracz może wykorzystać do gry o prawdziwe pieniądze, nie podlega odgrywaniu dla krajów-członków Unii Europejskiej.

28.3. Jeżeli gracz naruszy zasady lokalu i spróbuje przeprowadzać podejrzane operacje finansowe, wtedy administracja lokalu gier ma prawo do anulowania kwoty bonusowej. Ta zasada działa w celu zabezpieczenia uczciwej gry dla wszystkich graczy i bezpiecznej pracy na stronie internetowej.

28.4. Środki bonusowe są narachowywane tylko tym graczom, które przy rejestracji w klubie gier podali swój numer telefonu komórkowego.

28.5. W zależności od wybranego systemu płatniczego, kwota minimalnego depozytu może wachać się od 50 rubli do 100 rubli. W celu wycofania środków, które zostały otrzymane za pomocą bonusa rejestracyjnego, należy obowiązkowo wnieść depozyt. Jeśli gracz spróbuje wycofać środki bonusowe bez wniesienia nawet minimalnego depozytu – bonus zostanie usunięty przez administrację lokalu.

29. Wygrane w loterię i bonus od administracji

29.1. Wygrane w loterię, które są dostępne na serwisie, mają konkretny system narachowania, wykorzystania i odgrywania dla każdej loterii osobno. Zwruć uwagę: opisy zasad każdej loterii lub akcji znajdują się na stronie.

29.2. Zanim wziąc udział w aktywnej loterii lub akcji, gracz jest zobowiązany zapoznać się z zasadami. Jeżeli on zostaje uczestnikiem loterii lub akcji, to swoją zgodą potwierdza zodowiązanie przestrzegania zasad.

29.3. Gracze stałe otrzymują bonus od administracji, który ma personalnego wagera odgrywania. Wartość standardowa wagera wynosi х40, ale jego wielkość zależy od statusu gracza. W celu ustalenia wielkości wagera personalnego należy zgłosić się do służby wsparcia po narachowaniu takiego bonusa.

30. Czynności oszukańcze z bonusami

Lokal ma prawo do przeglądania historii logów i tranzakcji w każdej chwili bez tłumaczenia powodu. Jeśli w trakcie takiej kontroli zostało ujawnione naruszenie zasad korzystania z bonusów, wtedy administracja lokalu ma prawo do odwołania wybranych bonusów.

Jeżeli gracz korzysta z systemów do otrzymania wygranych za pomocą bonusów, to lokal ma prawo do zastosowania wszystkich wskazanych czynności, a także wykluczyć gracza z tej oraz ze wszystkich kolejnych akcji.

Podajemy niektóre przykłady, niedopuszczalne przy odgrywaniu bonusów:

Gracz, który robi odrazu kilka stawek minimalnych w celu otrzymania wygranej z minimalną stratą bilansu, może być podejrzewany o oszustwo i pozbawiony dostępu do bonusów. Jednym z przykładów może być stawka na wszystkie parzyste lub nieparzyste liczby na ruletce.

Gracz, który robi wysokie stawki na kwotę więcej niż pięć dolarów, a dalej obniża wysokość stawki o dwa razy, może być podejrzewany o korzystanie z systemu przewagi. Taka strategia może doprowadzić do wykluczenia gracza z bonusa bieżącego i ze wszystkich kolejnych bonusów.

Zwruć uwagę na to, że podany w ankiecie numer telefonu może być wykorzystany w celu potwierdzenia tożsamości gracza. Jeżeli administracja nie będzie miała możliwości skontaktować się z graczem, to wtedy on może zostać ograniczony w korzystaniu z bonusów, a także doprowadzi do zablokowania konta gry.

Lokal może w każdej chwili edytować, zmieniać, dopełniać zasady korzystania z bonusów. Do obowiązków graczy należy zapoznanie się i sprawdzenie warunków podanych na stronie internetowej.

Już wkrótce

OK

Subskrybuj powiadomienia! Bądź świadomy wszystkich bonusów i nowości.